Otváracie hodiny

STK osobné vozidlá
KO pre všetky kategórie


Pondelok: 7:30 - 16:30
Utorok: 7:30 - 16:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štrvrtok: 7:30 - 16:30
Piatok: 7:30 - 14:00*

* v piatok príjem vozidiel na STK do 12:00 h

 

Technické kontroly traktorov

Technické a emisné kontroly traktory a ich prívesov

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie technickej kontroly pre kolesové traktory (vozidlá kategórie T) a prípojné vozidlá za traktory (kategória R) lehotu štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a neskôr jej opakovanie každé dva roky.

V prípade, že je traktor využívaný ako výcvikové vozidlo autoškoly lehota na vykonanie technickej kontroly je 1 rok po prvom prihlásení vozidla do evidencie a neskôr jej opakovanie každý rok.


Lehoty technických kontrol pre ostatné kategórie cestných vozidiel môžete nájsť tu.

Lehoty emisných kontrol pre ostatné kategórie cestných vozidiel môžete nájsť tu.