Otváracie hodiny

STK osobné vozidlá
KO pre všetky kategórie


Pondelok: 7:30 - 16:30
Utorok: 7:30 - 16:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štrvrtok: 7:30 - 16:30
Piatok: 7:30 - 14:00*

* v piatok príjem vozidiel na STK do 12:00 h

 

Cenník technických kontrol

A1. Ceny za výkon technických kontrol (platnosť od 1.8.2018) - motorové vozidlá do 3,5 t

a) technická kontrola pravidelná a zvláštna v plnom rozsahu

1. Motocykle a od nich odvodené vozidlá

 Cena s DPH
 EUR

Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e, L4e)

20,-

Ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)

Trojkolky a štvorkolky (L5e, L7e)

27,-
   

2. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

 Cena s DPH
 EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

27,-

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1) + LPG/CNG

32,-
   

3. Prípojné vozidlá

 Cena s DPH
 EUR

Prípojné vozidlá do 0,75 t (O1)

18,-

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2)

23,-
 

b) technická kontrola opakovaná a zvláštna v čiastočnom rozsahu

1. Motocykle a od nich odvodené vozidlá, prípojné vozidlá

 Cena s DPH
 EUR

Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)

10,-

Prípojné vozidlá (O1, O2)

10,-
   

2. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

 Cena s DPH
 EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

11,-

 

 

c) technická kontrola administratívna

1. Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel

 Cena s DPH
 EUR

Administratívna kontrola

5,-
   

c) súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

 Cena s DPH
EUR

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,-

Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o emisnej kontrole

2,-

Doplnenie technických údajov pri dovoze

10,-

Vystavenie opisu protokolu

4,-

Poradenstvo - konzultácie (sadzba za 1 hod.)

20,-

 

Cenník emisných kontrol...

Cenník kontrol originality...