STK Straz STK Balkan

Otváracie hodiny

Pracovisko STRÁŽ
STK osobné vozidlá
KO pre všetky kategórie

Pondelok – Štvrtok: 7.30 – 16.30 h
V piatok príjem len do 14.00 h

Pracovisko BALKÁN
STK nákladné vozidlá

Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 h
Na požiadanie zákazníka aj
Sobota, Nedeľa 8.00 – 13.00 h
(len vopred dohodnuté objednávky)

 

Cenník technických kontrol

A1. Ceny za výkon technických kontrol - osobná STK (platnosť od 1.7.2016)

a) technická kontrola pravidelná a zvláštna v plnom rozsahu

1. Motocykle a od nich odvodené vozidlá

 Cena s DPH
 EUR

Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e, L4e)

15,-

Ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e)

Trojkolky a štvorkolky (L5e, L7e)

22,-
   

2. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

 Cena s DPH
 EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

22,-

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1) + LPG/CNG

29,-
   

3. Prípojné vozidlá

 Cena s DPH
 EUR

Prípojné vozidlá do 0,75 t (O1)

13,-

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2)

18,-
 

b) technická kontrola opakovaná a zvláštna v čiastočnom rozsahu

1. Motocykle a od nich odvodené vozidlá, prípojné vozidlá

 Cena s DPH
 EUR

Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)

10,-

Prípojné vozidlá (O1, O2)

10,-
   

2. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

 Cena s DPH
 EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

11,-

 

 

c) technická kontrola administratívna

1. Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel

 Cena s DPH
 EUR

Administratívna kontrola

5,-
   

c) súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

 Cena s DPH
EUR

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,-

Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o emisnej kontrole

2,-

Doplnenie technických údajov pri dovoze

10,-

Vystavenie opisu protokolu

4,-

Poradenstvo - konzultácie (sadzba za 1 hod.)

20,-


 

A2. Ceny za výkon technických kontrol - nákladná STK (platnosť od 1.7.2016)

a) technická kontrola pravidelná a zvláštna v plnom rozsahu

1. Nákladné vozidlá, traktory nad 40 km/h a autobusy

 Cena s DPH
 EUR

Nákladné vozidlá (N1, N2, N3)

38,-

Autobusy (M2, M3)

Kolesové traktory (T5)

Autobusy (M2, M3) + LPG/CNG

38,-

Nákladné vozidlá (N2/N3) + LPG/CNG

 

2. Traktory do 40 km/h, pásové traktory a pracovné stroje

 Cena s DPH
 EUR

Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4)

31,-

Pásové traktory (C1, C2, C3, C4, C5)

40,-

Pracovné stroje (Ps)

 

 

3. Prípojné vozidlá nad 3,5 t, prípojné vozidlá za traktor

 Cena s DPH
 EUR

Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4)

22,-

Prípojné vozidlá za traktor (R1, R2, R3, R4)

 

 

4. Snežné skútre

 Cena s DPH
 EUR

Snežné skútre (Ls)

24,-

 

 

b) technická kontrola opakovaná a zvláštna v čiastočnom rozsahu

1. Všetky kategórie

 Cena s DPH
 EUR

Opakovaná a zvláštna kontrola v čiastočnom rozsahu

16,-
   

c) technická kontrola administratívna

1. Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel

 Cena s DPH
 EUR

Administratívna kontrola

7,-
   

c) súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

 Cena s DPH
EUR

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,-

Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o emisnej kontrole

2,-

Doplnenie technických údajov pri dovoze

10,-

Vystavenie opisu protokolu

4,-

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH (20%). Cenník je platný od 1.7.2016.

 

 

Cenník emisných kontrol...

Cenník kontrol originality...

Cenník emisných kontrol nákladných vozidiel spoločnosti DKC, s.r.o.,  Zvolen...

Cenník overovania tachografov nákladných vozidiel spoločnosti DKC, s.r.o.,  Zvolen...