Otváracie hodiny

STK osobné vozidlá
KO pre všetky kategórie


Pondelok: 7:30 - 16:30
Utorok: 7:30 - 16:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štrvrtok: 7:30 - 16:30
Piatok: 7:30 - 14:00*

* v piatok príjem vozidiel na STK do 12:00 h

 

Nastavte si pripomienku – platnosť TK, EK


V dokladoch z predchádzajúcej kontroly, aj na nálepke (čelné sklo), je uvedený termín nasledujúcej technickej (emisnej) kontroly. Pri novších vozidlách si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie a príslušnej lehoty platnej pre danú kategóriu vozidla.

Aby ste náhodou nedostali pokutu pri cestnej kontrole, ponúkame Vám službu, ktorá Vás prostredníctvom bezplatnej SMS alebo e-mailu včas upozorní na koniec platnosti technickej (emisnej) kontroly. Do nasledujúceho formulára stačí zadať evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a sledovanie termínu môžete nechať na nás.

Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):*
Termín platnosti TK (TK+EK):
Termín platnosti EK:
(vyplňte, len ak sa líši od termínu platnosti TK)
Mobil (SR)**:  
E-mail**:
Upozorniť:* E-mail SMS SMS + E-mail
** Pri položkách 'E-mail' a 'Mobil' stačí vyplniť jednu z nich, podľa toho akým spôsobom Vám máme zaslať informáciu o uplynutí platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly (potvrdzujúcu SMS alebo e-mail alebo oboje).
Vypočítajte:* 4 + 2 =


V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, termín platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly) spoločnosťou STK A.J.P. s.r.o., Stráž 11, 960 01 Zvolen, IČO: 47 148 713 za účelom:

áno / nie - pripomenutia termínu technickej a /alebo emisnej kontroly *

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa prijem.straz@stkzvolen.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať zaslať upozornenia na uplynutie platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie).

STK A.J.P. s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Pozn.:
* Hviezdičkou sú označené povinné položky, ktoré je potrebné vyplniť, inak nebude možné pripomienku uložiť. Povinné údaje je potrebné vyplniť najmä z dôvodu Vašej identifikácie po príchode na STK.