Otváracie hodiny

STK osobné vozidlá
KO pre všetky kategórie


Pondelok: 7:30 - 16:30
Utorok: 7:30 - 16:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štrvrtok: 7:30 - 16:30
Piatok: 7:30 - 14:00*

* v piatok príjem vozidiel na STK do 12:00 h

 

Meranie spokojnosti zákazníkov

Vážený zákazník / zákazníčka,

Snažíme sa neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Ak nám v tom chcete pomôcť, podeľte sa s nami o názor, pripomienku alebo pochvalu, prípadne nám zašlite svoju sťažnosť, ak technická, emisná kontrola alebo kontrola originality neprebiehala podľa Vašich predstáv. Môžete na to využiť nižšie uvedený dotazník spokojnosti.

Vopred ďakujeme za Váš názor, pomôže nám ďalej sa zlepšovať.


DOTAZNÍK
Ako ste boli u nás dnes spokojní SPOKOJNOSŤ  /  NESPOKOJNOSŤ*
S čakacou dobou na zahájenie kontroly?
S prostredím príjmu a haly STK/PKO?
So správaním pracovníka príjmu STK/KO?
So správaním kontrolného technika STK/KO?
S čistotou prac. odevov kontrolných technikov?
S objektívnosťou  kontroly?
 

STK - stanica technickej kontroly, PKO - pracovisko kontroly originality, KO - kontrola originality

Boli ste spokojní s vysvetlením prípadných zistených chýb na vozidle?
ÁNO NIE*  Vozidlo bez chýb

Predpokladáte, že budúcu technickú kontrolu vykonáte opäť v našej stanici?
ÁNO  NIE*
 

*) V prípade, ak ste nespokojní, môžete dôvod svojej nespokojnosti upresniť, aby sme mohli prijať nápravné opatrenia.

Môžete uviesť, čo by sme mohli urobiť pre zvýšenie Vašej spokojnosti?


Pokiaľ Váš námet vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.

Meno:

Adresa:

E-mail:


V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: meno, adresa, e-mail) spoločnosťou STK A.J.P. s.r.o. Stráž 11, 960 01 Zvolen, IČO: 47148713 za účelom:

ÁNO / NIE - zisťovania spokojnosti zákazníkov*

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa prijem.straz@stkzvolen.sk, alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. STK A.J.P. s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Pred odoslaním formulára vpíšte prosím do prázdneho obdĺžnika 

nižšie uvedený kontrolný reťazec: