Cenník emisných kontrol platný od 01.07.2021

Emisná kontrola

P.č.
Vozidlá so zážihovým (benzínovým) motorom:
Cena s DPH
1.1
Palivo benzín bez katalyzátora (B/BEZ KAT)
24,00 €
1.2
Palivo benzín / plyn bez katalyzátora (BKAT - LPG,CNG)
27,00 €
1.3
Palivo benzín s riadeným katalyzátorom (B/RKAT)
30,00 €
1.4
Palivo benzín s riadeným katalyzátorom vybavené systémom OBD (B/RKAT OBD)
35,00 €
1.5
RKAT/LPG/CNG OBD
37,00 €
1.6
RKAT/LPG/CNG
36,00 €
P.č.
Vozidlá so vznetovým (naftovým) motorom:
Cena s DPH
2.1
Palivo diesel bez OBD
30,00 €
2.2
Palivo diesel vybavené systémom OBD
35,00 €

Administratívna emisná kontrola

P.č.
Cena s DPH
3.1
Administratívna emisná kontrola
10,00 €

Súvisiace služby

P.č.
Cena s DPH
4.1
Osvedčenie EK
2,00 €
4.2
Elektronický protokol
3,00 €
Cenník je platný od 01.07.2021
Spoločnosť STK . A.J.P., s.r.o. Novozámocká 3209/13 Zvolen je platcom DPH.

Pozrite si aj Cenník technických kontrol

Pozrite si aj Cenník kontroly originality