Cenník emisných kontrol platný od 08.01.2024

Emisná kontrola

P.č.
Cena s DPH
1.1
Benzín/Diesel (M1, N1)
42,00 €
1.2
LPG/CNG (M1, N1)
47,00 €
1.3
Administratívna kontrola
15,00 €
1.4
Opis protokolu EK
5,00 €
1.5
Opakovaná EK po našej kontrole
22,00 €

Pozrite si aj Cenník technických kontrol

Pozrite si aj Cenník kontroly originality