Cenník kontrol originality

C. Ceny za výkon kontrol originality (platnosť od 1.8.2018)

a) základná kontrola originality

P.č.
1. Prípojné vozidlá a motocykle
Cena s DPH
1.1
Prípojné vozidlá (O1, O2, O3, O4)
55,00 €
1.2
Prípojné vozidlá za traktory (R1, R2, R3, R4)
55,00 €
1.3
Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
55,00 €
P.č.
2. Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t
Cena s DPH
2.1
Osobné vozidlá (M1)
59,00 €
2.2
Nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
59,00 €
P.č.
3. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, autobusy a traktory
Cena s DPH
3.1
Nákladné vozidlá nad 3,5 t (N2, N3)
91,00 €
3.2
Autobusy (M2, M3)
91,00 €
3.3
Traktory (T)
91,00 €
P.č.
4. Ostatné vozidlá (stroje)
Cena s DPH
4.1
Pásové traktory (C)
55,00 €
4.2
Ťahané vymeniteľné stroje za traktor (S)
55,00 €
4.3
Snežné skútre (Ls)
55,00 €
4.4
Ostatné vozidlá (V)
55,00 €

b) administratívna kontrola originality

P.č.
5. Všetky kategórie vozidiel
Cena s DPH
5.1
Administratívna kontrola (všetky kategórie)
10,00 €

c) súvisiace služby

P.č.
6. Všetky kategórie vozidiel
Cena s DPH
6.1
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky (vnútornej, vonkajšej)
3,00 €
6.2
Kontrolná bezpečnostná nálepka 3M KO 6+6x
14,00 €
6.3
Kontrolná bezpečnostná nálepka 3M ND 1x
2,00 €
6.4
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS KO 3x
8,00 €
6.5
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS KO 1x
3,00 €
6.6
Kontrolná nálepka RFID
3,00 €
6.7
ODOPAS 1
7,00 €
6.8
ODOPAS 2
5,00 €
6.9
ODOPAS 3
3,00 €

Pozrite si aj Cenník technických kontrol

Pozrite si aj Cenník emisných kontrol