Cenník kontrol originality platný od 01.12.2019

Kontrola originality

P.č.
Prípojné vozidlá a motocykle
Cena s DPH
1.1
Prípojné vozidlá (O1, O2, O3, O4)
60,00 €
1.2
Prípojné vozidlá za traktory (R1, R2, R3, R4)
60,00 €
1.3
Motocykle (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)
60,00 €
1.4
Ostatné vozidlá (stroje) (C, S, P, LS, V)
60,00 €
P.č.
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t
Cena s DPH
2.1
Osobné vozidlá (M1)
64,00 €
2.2
Nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
64,00 €
P.č.
Nákladné vozidlá nad 3,5 t, autobusy a traktory
Cena s DPH
3.1
Nákladné vozidlá nad 3,5 t (N2, N3)
96,00 €
3.2
Autobusy (M2, M3)
96,00 €
3.3
Traktory (T)
96,00 €

Administratívna kontrola originality

P.č.
Cena s DPH
4.1
Administratívna kontrola originality
35,00 €

Opakovaná kontrola originality

P.č.
Cena s DPH
5.1
Opakovaná kontrola originality
35,00 €

Nálepky kontroly originality

P.č.
Nálepka vnútorná, vonkajšia
Cena s DPH
6.1
Nálepka vnútorná, vonkajšia
3,00 €
P.č.
Kontrolné bezpečnostné nálepky
Cena s DPH
7.1
3M KO6+6x
14,00 €
7.2
3M ND 1x
2,00 €
7.3
MS KO 3x
8,00 €
7.4
MS KO 1x
3,00 €
7.5
RFID
3,00 €
7.6
ODOPAS 1
7,00 €
7.7
ODOPAS 2
5,00 €
7.8
ODOPAS 3
3,00 €
Cenník je platný od 01.12.2019.

V cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO a kontrolné bezpečnostné nálepky.

Spoločnosť STK . A.J.P. s.r.o., Novozámocká 3209/13, Zvolen je platca DPH.

Pozrite si aj Cenník technických kontrol

Pozrite si aj Cenník emisných kontrol