Cenník technických kontrol platný od 01.07.2021

Technické kontroly pravidelné, zvláštne a opakované po 60 dňoch

P.č.
Cena s DPH
1.1
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1E, L3E, L6E)
25,00 €
1.2
Ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2E, L4E)
25,00 €
1.3
Osobn. nákl. do 3,5 t a motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L5E, L7E)
32,00 €
1.4
Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1 + LPG/CNG)
37,00 €
1.5
Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2)
28,00 €
1.6
Doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze (M1, N1, L7)
10,00 €
1.7
Doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze (O1, O2, L1E, L2E, L3E, L4E, L6E)
5,00 €

Opakované a zvláštne technické kontroly v čiastočnom rozsahu

P.č.
Cena s DPH
2.1
Motocykle a prípojné vozidlá (L, O2)
15,00 €
2.2
Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1 + LPG/CNG)
16,00 €

Administratívna technická kontrola

P.č.
Cena s DPH
3.1
Administratívna technická kontrola
10,00 €

Súvisiace služby a iné výkony

P.č.
Cena s DPH
4.1
Elektronický protokol
3,00 €
4.2
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole
2,00 €
4.3
Poradenstvo a konzultácie (hod. sadzba)
20,00 €/hod
4.4
Vystavenie opisu protokolu
4,00 €
Cenník je platný od 01.07.2021.
Spoločnosť STK . A.J.P., s.r.o. Novozámocká 3209/13 Zvolen je platcom DPH.

Pozrite si aj Cenník kontrol originality

Pozrite si aj Cenník emisných kontrol