Poverené skúšobne

Technické služby overovania vozidiel (poverené skúšobne):