Reflexné značenie príp. vozidiel – Predpis EHK č. 104

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia byť označené reflexným značením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104.

 • od 10.10.2009 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10.10.2009
 • od 1.7.2010 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2005 do 9.10.2009
 • od 1.1.2011 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2000 do 31.12.2004

Montáž a umiestnenie reflexného značenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.

Výnimky z povinnosti vybavenia reflexným značením:

 • vozidlá so šírkou nepresahujúcou 2100 mm,
 • vozidlá s dĺžkou nepresahujúcou 6000 mm,
 • podvozky s kabínou, nedokončené vozidlá a ťahače návesov.
Reflexné vyznačenie obrysov je zakázané pre osobné automobily (kategória M1) a prípojné vozidlá do 750 kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (kategória O1).

Bližšie informácie nájdete tu.

Cestné kontroly

Od 25. mája 2006 zasahujú na slovenských cestách špeciálne vozidlá mobilnej stanice technickej kontroly.

Smernica 2000/30/ES (2010/47/EÚ) Policajný zbor zaväzuje vykonávať neoznámené a neočakávané kontroly technického stavu vozidiel priamo v cestnej premávke. V rámci cestných kontrol sa vykonávajú aj kontroly sociálnej legislatívy, teda kontroly dodržiavania bezpečnostných prestávok a rýchlosti jazdy.

Technické kontroly sú vykonávané špeciálnymi vozidlami – mobilnými stanicami technickej kontroly.

Cestná technická kontrola je zameraná na:

 • brzdový systém a jeho komponenty,
 • výfukový systém
 • dymivosť (dieselové motory),
 • emisie (benzínové motory a ich modifikácie),
 • spojovacie zariadenia,
 • svetlomety, zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu,
 • kolesá a pneumatiky,
 • pruženie (viditeľné závady),
 • podvozok (viditeľné závady),
 • tachograf (inštalácia),
 • obmedzovač rýchlosti (inštalácia).

Cestné technické kontroly sa spravidla týkajú vozidiel kategórii M2, M3, N2, N3, O3, O4. Zaradenie mobilných staníc technickej kontroly do bežného výkonu služby slovenskej polície je len jedno so systémových opatrení ministerstva vnútra a polície na znižovanie dopravnej nehodovosti, ktoré bude mať preventívny a represívny charakter.