Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

STK Zvolen nevykonáva pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa pridelí na základe žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN:

 • prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
 • prevádzkovateľa vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla,
 • prevádzkovateľa vozidla, ak ide o opätovne schvaľované vozidlo,
 • prevádzkovateľa vozidla, ak ide jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu.

Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je možné podať:

 • písomnou formou,
  • osobne, v podateľni ministerstva dopravy,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu. ministerstva dopravy (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava).
 • elektronickou formou prostredníctvom formulára na portáli jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Vybrané druhy správnych poplatkov

 • podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN: 20 €

 

zdroj: jiscd.sk