STK . A.J.P. s.r.o.

Kontakt:

STK . A.J.P. s.r.o.
Stráž 11
960 01 Zvolen

Príjem STK, EK:

045/ 540 20 28
045/ 540 20 30

Mobil STK, EK:

0903 808 138

Príjem KO:

045/ 535 35 16

E-mail:

prijem.straz@stkzvolen.sk

Obchodné informácie

IČO:

47 148 713

DIČ:

2023783696

IČ DPH:

SK2023783696

Registrácia:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 24293/S

Otváracia doba

Pondelok

07:30 - 16:30

Utorok

07:30 - 16:30

Streda

07:30 - 16:30

Štvrtok

07:30 - 16:30

Piatok

07:30 - 14:00*

* v piatok príjem vozidiel na STK len do 12.00 h

Kontaktný formulár

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón) spoločnosťou STK . A.J.P. s.r.o., Stráž 11, 960 01 Zvolen, IČO: 47148713, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 24293/S za účelom kontaktovania STK prostredníctvom webovej stránky