Livechat Smartsupp

Osobné údaje spracováva spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 (ďalej ako „Smartsupp“) ako spracovateľ údajov, ktorý koná v mene vlastníka webovej stránky, ktorý je správcom údajov. Smartsupp je kompatibilný s GDPR. Informácie o ochrane súkromia a spracovaní osobných údajov spoločnosti Smartsupp nájdete na stránke www.smartsupp.com/privacy. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie služieb zákazníkom. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo ak chcete požiadať alebo vymazať osobné údaje, obráťte sa na vlastníka webových stránok.