Ako jednej z prvých staníc technickej kontroly v Slovenskej republike sa nám podarilo získať certifikát kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001: 2015 pre oblasť technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a súvisiacich služieb.

Certifikát ISO 9001: 2015