V záujme dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má stanica technickej kontroly STK . A.J.P. s.r.o. zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001: 2015 a systém manažérstva proti korupcie v zmysle požiadaviek normy ISO 37001: 2016.

 

Certifikáty k nahliadnutiu:

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015

Systém manažérstva proti úplatkárstvu ISO 37001:2016