Zoznam kontrolných úkonov

Stupne klasifikácie:
A – bez chýb / ľahká chyba
B – vážna chyba
C – nebezpečná chyba

 Kód   Popis chyby

Druh chyby

 100   Identifikácia a odchýlky vo vyhotovení vozidla
 101   Evidenčné čísla A C
 102   Identifikačné číslo motora (typ) A
 103   VIN, výrobný štítok, výrobné číslo karosérie (nadstavby) A B C
 104   Odchýlky vo vyhotovení vozidla A
 105   Farba vozidla A B
 200   Brzdová sústava
 201   Prevádzková brzda – účinok B C
 202   Prevádzková brzda – súmernosť pôsobenia C
 203   Prevádzková brzda – nábeh brzdného účinku B
 204   Prevádzková brzda – výstražné zariadenie B C
 205   Prevádzková brzda – odstupňovateľnosť účinku B
 206   Posilňovač bŕzd – činnosť B
 207   Prevádzková brzda – zdvih pedálu A B C
 208   Parkovacia brzda – účinok B C
 209   Parkovacia brzda – zdvih páky B C
 210   Odľahčovacia brzda B
 211   Samočinná brzda prípojného vozidla C
 212   Nájazdová brzda prívesu – činnosť B C
 213   Prevod prevádzkovej brzdy A B C
 214   Prevod parkovacej brzdy A B
 215   Brzdové hadice a potrubie A B
 216   Tesnosť brzdovej sústavy B C
 217   Kľúče bŕzd – zdvih pák A B C
 218   Brzdové valce A B
 219   Brzdové obloženie B C
 220   Kotúče, bubny bŕzd B C
 221   Spojkové hlavice B
 222   Kontrolné prípojky A B
 223   Brzdová kvapalina – stav B
 224   Tlak vzduchu – prevádzkový, ovládací, brzdový A B
 225   Obmedzovač brzdného účinku A B
 226   Protiblokovacie zariadenie (ABS) B
 227   Zásobníky energie – vzduchojemy B
228   Elektronický brzdový systém (EBS) B
229   Elektronická kontrola stability (ESC) B
 300   Riadenie
 301   Mŕtvy chod volantu (celková vôľa v riadení) C
 302   Plynulosť prenosu sily B C
 303   Stĺpik (čap) riadenia B C
 304   Volant (riadidlá) A B C
 305   Prevodka riadenia A B C
 306   Kĺby, páky a tyče riadenia A B C
 307   Vôľa v kĺboch, riadiacich pákách a tyčiach A B
 308   Zbiehavosť kolies riadiacej nápravy A
 309   Odklon kolies riadiacej nápravy A
 310   Geometria kolies riadiacej nápravy – stav A
 312   Posilňovač riadenia – činnosť A B C
 313   Riadenie zadnej nápravy – stav A B C
 400   Nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 401   Predná náprava (vidlica) A B C
 402   Kolesá – vôľa v zavesení A B C
 403   Kolesá – vôľa v uložení A B
 404   Kolesá – pripevnenie A B C
 405   Disky (ráfiky) A B C
 406   Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer A C
 407   Pneumatiky – poškodenie A B C
 408   Pneumatiky – hĺbka dezénovej drážky C
 414   Zadná náprava (vidlica) A B C
 415   Hnacie reťaze, ozubené remene a ich kryty A B
 416   Pruženie prednej nápravy (náprav) A B C
 417   Pruženie zadnej nápravy (náprav) A B C
 418   Tlmiče pruženia – stav A B
 419   Tlmiče pruženia – činnosť A
 420   Stabilizátor B
 421   Spojovacie hriadele a kĺby A B
 422   Náhradné koleso – stav A B
 423   Náhradné koleso – pripevnenie A B
 500   Rám a karoséria
 501   Rám (nosná konštrukcia) – lomy, praskliny B C
 502   Rám (nosná konštrukcia) – spojenie dielov A B C
 503   Rám (nosná konštrukcia) – korózia A B C
 504   Sklopný stojan (motocykle) B
 505   Nárazníky A B C
 506   Zariadenie proti vklineniu malých vozidiel B C
 507   Kapota, veko batožinového priestoru A B C
 508   Kryty kolies (blatníky) B
 509   Lapače nečistôt (zásterky) A
 510   Skriňa karosérie (búdka vodiča) A B C
 511   Schodíky (stúpačky) B C
 512   Dvere A B C
 513   Okná – otváranie a zatváranie B
 514   Okno – zasklenie A B C
 515   Ochranné kryty (motocykle) A B C
 516   Stierače a ostrekovače skla A B C
 517   Ostrekovače a stierače svetlometov A B
 518   Clona proti slnku A B
 519   Clona proti oslneniu (autobusy) A
 520   Spätné zrkadlá A B
 521   Pridržiavacie tyče B C
 522   Sedadlá a lôžka A B
 523   Kotvové úchytky pásov B
 524   Bezpečnostné pásy B
 525   Núdzové východy (autobusy) A B
 526   Dlážka A B C
 527   Bočnice B C
 528   Ochrana kabíny vodiča B C
 529   Nafukovací vankúš (airbag) B
 530   Nebezpečné vonkajšie a vnútorné diely B C
 531   Nadstavba (pracovný stroj) A B C
 600   Osvetlenie a svetelná signalizácia
 601   Svetlomety – počet a umiestnenie B
 602   Svetlomety – vyhotovenie B
 603   Svetlomety – stav A B
 604   Prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel A B
 605   Stretávacie svetlá – nastavenie A B
 606   Diaľkové svetlá – nastavenie B
 607   Diaľkové svetlá – intenzita osvetlenia B
 608   Predné obrysové svetlá motorového vozidla A B
 609   Predné obrysové svetlá prípojného vozidla A B
 610   Doplnkové a bočné obrysové svetlá A B
 611   Parkovacie svetlá A B
 612   Osvetlenie smerových tabuliek A B
 613   Svetlomety do hmly – počet a umiestnenie B
 614   Svetlomety do hmly – činnosť A B
 615   Smerové svetlá – počet a umiestnenie A B
 616   Smerové svetlá – činnosť A B
 617   Výstražná činnosť smerových svetiel A B
 618   Hľadací svetlomet A
 619   Zadné obrysové svetlá A B
 620   Brzdové svetlá – počet a umiestnenie B
 621   Brzdové svetlá – činnosť A B C
 622   Osvetlenie zadného evidenčného čísla A B
 623   Spätné svetlá A B
 624   Odrazové sklá a dosky zadného značenia A B
 625   Zadné svetlá do hmly – počet a umiestnenie B
 626   Zadné svetlá do hmly – činnosť A B
 627   Pracovné svetlá A B
 628   Zvláštne výstražné svetlá A B
 629   Vnútorné osvetlenie A B
 630   Kontrolné svetlá A B
 631   Zásuvka (vidlica), spojovací kábel A B
 632   Denné prevádzkové svetlá A B
 700   Ostatné ústrojenstvo a zariadenia
 701   Zvukové výstražné zariadenie A B
 702   Rýchlomer, tachograf A B
 703   Elektrické vedenia B C
 704   Akumulátor A B C
 705   Palivová nádrž A B C
 706   Palivové potrubie A B C
 707   Motor a prevodovka – tesnosť A C
 708   Spojka, radenie A B C
 709   Zariadenie na ťahanie vozidla B
 710   Vykurovací a vetrací systém A B C
 711   Vyznačenie obrysov vozidiel a ich súprav A B
 712   Zariadenie na spájanie vozidiel A B
 713   Poistné spojovacie zariadenie B
 714   Ťažné oje prívesu B C
 715   Značenie niektorých údajov na vozidle A B
 716   Sklápacie zariadenie A B C
 717   Hydraulické zariadenia A C
 718   Úpravy a doplnková výstroj, výbava A B C
 720   Obmedzovač rýchlosti A B C
 721   Obmedzovač rýchlosti – kontrola funkčnosti a nastavenia A B C
 732   Tlakové nádoby (nádrže) s výstrojom B C
 733   Technická kontrola plynového zariadenia B C
 800   Spaliny, zvuk, odrušenie
 801   Emisná kontrola C
 804   Výfukové potrubie – vyústenie B
 805   Výfukové potrubie – stav A B C
 806   Hladina vonkajšieho zvuku B
 807   Elektromagnetická kompatibilita A
 900   Predpísaná a zvláštna výbava
 901   Zdravotnícke potreby (lekárnička) A B
 902   Predpísaná minimálna výbava B
 903   Výstražný trojuholník A B
 904   Hasiace prístroje A B C
 905   Zakladacie kliny A B
 906   Nádoby na rezervné palivo a ich držiaky B C
 907   Plachta a oblúky B
 908   Navijak A B C
 909   Hydraulická ruka A B C
 910   Zdvíhacie čelo A B C